Aktuality

Virtuálna prehliadka školy         

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP       

Vzorové testy pre prijímacie skúšky                                                             

                                                                                            

Kritéria prijímacieho konania

Vylepšené  odborné učebne a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

SÚŤAŽE V PK SIP

01.02.2023

Počas 1. polroka šk. roka 2022/2023 sa žiaci našej školy v rámci predmetov vyučovaných v PK SIP zúčastnili týchto súťaží:   IBOBOR -        8. november 2022 súťaž Seniorov: žiaci 3. a 4. ročníkov SŠ v počte 5 918 -       10. november 2022 súťaž Juniorov: žiaci 1. a 2. ročníkov SŠ…

Rozhodni sa správne - kam po skončení SŠ

01.02.2023

Dňa 31. 01. 2023 sa uskutočnilo 2. kolo testov profesijnej orientácie pre záujemcov zo žiakov 3. ročníka. Testy z oblasti psychomotoriky, vedomostnej, osobnostnej  a pamäťovej úrovne sa písali 3 hodiny pod vedením kontaktnej psychologičky Mgr. Krokavcovej z CPP na Karpatskej ulici. Akciu zabezpečila a koordinovala  výchovná poradkyňa – p. prof. Gregorková. Konzultácie k výsledkom testov sa uskutočnia jednotlivo s každým žiakom…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy