Aktuality

M i m o r i a d n y   o z n a m

Usmernenie riaditeľa školy k prevencii nákazy COVID-19

Podmienky vstupu do školy

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Predlženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok (2020/2021)

Elektronické odhlasovanie obedov

ZAMESTNÁVATELIA ZAPOJENÍ DO DUÁLNEHO VZDELÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 - 1. ročník

DUÁLNE VZDELÁVANIE U NÁS  -  Všeobecné základné informácie o duálnom vzdelávaní

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

31. ročník školského kola olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku

02.12.2020

Dňa 30. 11. 2020 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 31. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium. Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka bilingválneho štúdia. Z celkového počtu 25 žiakov zapísaných do súťaže v kategórii 2C1 súťažilo 20 žiakov a piati žiaci súťažili v kategórii 2C2 - native speakers. Podmienky…

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

30.11.2020

Sme veľmi radi, že aj v tomto zvláštnom čase mali naši žiaci záujem zmerať si sily v nemeckom jazyku. V súlade s protiepidemiologickými opatreniami sme boli nútení zrealizovať 25.11.2020 olympiádu online. Víťazmi sme všetci, keďže sme zvládli nástrahy dištančnej formy olympiády. Súťaž prebiehala cez MS Teams. V online priestore si s úlohami za…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy