Aktuality

Vážení rodičia, absolventi a priatelia školy,

venujte nám 2 % z dane. Pomôžete študentom aj škole (Vyhlásenie....).  Ď a k u j e m e.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2019/2020 :

Študijné odbory v šk. roku 2019/2020

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

KA1 Erasmus + Mobilita zamestnancov v školskom vzdelávaní

18.03.2019

KA1 Erasmus + Mobilita zamestnancov v školskom vzdelávaní

Školské kolo SOČ

08.03.2019

Dňa 4. 3. 2019 sa v učebni EKO 1 uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnili sa ho  žiaci Dominik Jirásek a Matúš Krajník so IV. B s Podnikateľským plánom -  Segway City, s. r.o.  – konzultanka Ing. Lýdia Čorbová a Lenka Kozelová a Andrea Hirschová z III. B s prácou: Výročie zavedenia eura na Slovensku – konzultantka…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy