Aktuality

Pozvánka na rodičovské združenie (online)
Vážení rodičia, pozývame Vás na triedny aktív ZRPŠ, ktorý sa pre všetky triedy uskutoční dňa 19.januára 2021 (utorok) o 17.00 hod online - prostredníctvom platformy MS Teams.

OZNAM - dištančné vzdelávanie

Zmena termínu prázdnin

Vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok). Rozhodnutie ministra z 11. decembra 2020 →

Mimoriadny oznam

OZNAM

Vyučovanie pokračuje dištančnou formou. O možnom otváraní školy Vás budeme včas informovať na základe pokynov zriaďovateľa školy.

Aktuálne usmernenia k otváraniu škôl sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR.

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Literárna Senica Laca Novomeského

07.12.2020

Naša študentka Mirka Gerová sa stala laureátkou súťaže Literárna Senica Laca Novomeského   V septembri sa tri žiačky našej školy – Miroslava Gerová (2.C), Lucia Jarošíková (3.D) a Viktória Kováčová (2.C), zapojili do literárnej súťaže pre mladých spisovateľov – XXXIV. ročníka Literárnej Senice Laca Novomeského. Všetky tri naše šikovné študentky píšu…

31. ročník školského kola olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku

02.12.2020

Dňa 30. 11. 2020 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 31. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium. Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka bilingválneho štúdia. Z celkového počtu 25 žiakov zapísaných do súťaže v kategórii 2C1 súťažilo 20 žiakov a piati žiaci súťažili v kategórii 2C2 - native speakers. Podmienky…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy