INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA (26.9.2016 - 07. 10. 2016)

Pre držiteľov ISIC preukazov: 

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Odborná exkurzia - Letisko Košice - 16. 9. 2016

22.09.2016

Súčasťou odbornej prípravy žiakov našej školy sú aj exkurzie do praxe. Žiaci III. C triedy využili možnosť zúčastniť sa 16. septembra 2016 exkluzívnej exkurzie na medzinárodné letisko Košice, ktorú im pripravila ich triedna učiteľka Ing. Milena Valentíková v spolupráci s Ing. Hritzom. Medzinárodné letisko v Košiciach je druhé najväčšie letisko…

Mosty bez bariér - 14. 9. 2016

22.09.2016

Dňa 14.9.2016 sa pod záštitou Košického samosprávneho kraja uskutočnil Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Stretli sa tu študenti zo 47 stredných škôl v Košickom kraji, ktorí prezentovali svoju činnosť spolu so špeciálnymi školami a sociálnymi službami. Celodenný festival s ukážkami rôznych remesiel sprevádzal bohatý kultúrny program. Našu školu reprezentovali žiaci II. B…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy

Slovník