Aktuality

Vážení rodičia, pozývame vás na triedny aktív tried p r v é h o  ročníka ZRPŠ, ktorý sa uskutoční dňa 22.9.2020 o 16.30 v kmeňových učebniach prváckych tried. Prosíme vás, aby ste priniesli so sebou vyplnené Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené na stránke našej školy. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Usmernenie riaditeľa školy k prevencii nákazy COVID-19

Podmienky vstupu do školy

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie pracovnej pozície pedagogický asistent, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg

Predlženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok (2020/2021)

Darujte svoje 2% dane z príjmu - Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a oceniť aktivity Vašich detí 2% z dane! 

ZAMESTNÁVATELIA ZAPOJENÍ DO DUÁLNEHO VZDELÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 - 1. ročník

DUÁLNE VZDELÁVANIE U NÁS  -  Všeobecné základné informácie o duálnom vzdelávaní

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Úspechy „dofákov“ z OA Watsonovej v šk. roku 2019 – 2020

02.07.2020

      Piaty rok je naša škola zapojená v programe „The Duke of Edinburgh´s“, čiže Medzinárodná  cena vojvodu z Edinburgu. Prvé dva roky plnili naši študenti program na bronzovej úrovni a potom si vybrali na ktorej úrovni budú pokračovať. A tak sa podarilo 4 študentom v júni 2019 splniť program na zlatej úrovni. Ďalší medzitým splnili…

EXPERT geniality show 2019

28.02.2020

28.11.2019 sa uskutočnil už 13. ročník celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. Súťaž podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Po zhodnotení výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež motiváciu získavať ďalšie informácie a vzdelávať sa.   Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z 2 súťažných tém. Tém bolo spolu 6: 1.…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy