Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov študentov na 3. združenie rodičov, ktoré sa uskutoční:      22. 01. 2019 o 17:00 h.

Konzultácie so všetkými vyučujúcimi: od 17:15 h do 18:00 h.

19. ples Obchodnej akadémie

Deň otvorených dverí 2019

Študijné odbory v šk. roku 2019/2020

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

16.01.2019

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC

18.12.2018

Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy

Slovník