Aktuality

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne združenie rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 27. septembra 2022 (utorok) o 17:00 h.


Informácie o zahraničnej stáži Erasmus+

Podmienky účasti na stáži Erasmus+ (výberové konanie)                                          Prihláška na stáž Erasmus+

Virtuálna prehliadka školy         

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP    

Vylepšené učebne informatiky a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

The Project Competition 2022

30.06.2022

Žiaci I.E triedy druhej skupiny sa v rámci hodín Obchodnej angličtiny zapojili do medzinárodnej projektovej súťaže The Project Competition 2022 organizovanej vydavateľstvom Oxford University Press. Za ich niekoľkomesačnú aktívnu a inovatívnu projektovú prácu im organizátori súťaže udelili certifikáty účasti, ktoré im boli odovzdané pri príležitosti slávnostnej rozlúčky so školským rokom 2021/2022.…

Návšteva TU a UPJŠ

10.06.2022

Žiaci tretích ročníkov bilingválneho štúdia sa počas maturitného týždňa mali možnosť osobne presvedčiť aké to je študovať na vysokej škole. Žiaci III.D a III.E navštívili Technickú univerzitu v Košiciach a žiaci III.D taktiež Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty. Univerzity organizovali pre stredoškolákov dni otvorených dverí. Pri propagácii každej…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy