Triedne združenie rodičov

Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov študentov na 2. triedne združenie rodičov, ktoré sa uskutoční:

                                                                        20. novembra 2018 o 17.00 hodine.

Konzultácie so všetkými vyučujúcimi: od 17:15 do 18:00 h.

Ima3kulácia 2018

Deň aktivít

Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC

MATURITA  2019

Deň otvorených dverí 2019

Mobilný odber krvi

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Výročie založenia Československa

06.11.2018

Rok 2018 je rokom stého výročia založenia Československa. Pri tejto príležitosti sa na našej škole uskutočnila beseda s pánom Mgr. Ondrejom Ficerim, PhD. Táto beseda bola prospešná pre študentov, ktorí si chceli zopakovať veci z histórie a taktiež sa dozvedieť nové prospešné poznatky o…

16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

12.11.2018

17. - 18. október 2018 v Spoločenskom pavilóne, Tr. SNP 61 v Košiciach (fotogaléria: 1. deň  a  2. deň) Vyhodnotenie 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy

Slovník