Aktuality

Kritéria prijímacieho konania 

18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach - víťazi v jednotlivých kategóriách

Virtuálna prehliadka školy         

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP    

Vylepšené učebne informatiky a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2022/2023

29.11.2022

Opäť sme sa po dvoch dlhých rokoch dištančnej olympiády mohli tešiť na prezenčnú olympiádu, ktorú pre našich najtalentovanejších žiakov pripravili Mgr. Lukáš Vaško a Mgr. Klára Opršalová. Žiaci súťažili v školskom kole dňa 28.11.2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 2A a 2B. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 10 žiakov spomedzi…

Deň aktivít na OA - 2022

23.11.2022

Po Imatrikulácii prvákov a Dni študentstva naša škola  18.11.2022 po dlhšom čase znova zorganizovala pre študentov „Deň aktivít“.  Pre 1. ročníky boli pripravené zaujímavé témy ako: „Pripravujeme zodpovednú mládež“, „Zdravie a životný štýl“, „Problémy návykových látok zo zdravotného aspektu“, či „Nie sme tolerantní voči intolerancii“. Lektormi boli: z RUVZ PhDr. Gregová a RNDr.…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy