Aktuality

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedny aktív ZRPŠ, ktorý sa uskutoční dňa 26. 09. 2023 o 17:00 h.

            

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2023/2024

Virtuálna prehliadka školy

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP       

Vzorové testy pre prijímacie skúšky                                                             

Vylepšené  odborné učebne a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Projekt Vedieť viac opäť na na našej škole

26.06.2023

Projekt Vedieť viac opäť na na našej škole

Súťaž „Najlepší účtovník“

20.06.2023

V závere školského roka sa uskutočnili dve súťaže z účtovníctva: „Najlepší účtovník 3. ročníka“ -  pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka bilingválneho štúdia „Najlepší účtovník 2. ročníka“ - pre žiakov 2. ročníka a 3. ročníka bilingválneho štúdia   Súťaž Najlepší účtovník 3. ročníka   sa konala 6. júna 2023.…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy