Aktuality

Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

Prečo mať ISIC kartu 

INFORMÁCIE O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

Základné informácie

Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov študentov na 2. triedne združenie rodičov, ktoré sa uskutoční:

                                                   19. novembra 2019 o 17.00 hodine.

Konzultácie so všetkými vyučujúcimi: od 17.15 do 18.00 h.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100

15.11.2019

Po splnení súťažných podmienok a registrácii sa dňa 13. 11. 2019 naši žiaci zúčastnili na medzinárodnej súťaži ZAV-100. V 4 súťažných kategóriách si zmerali svoje výkony reprezentanti z celého sveta: Česko, Taliansko, Turecko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Ruská federácia, Belgicko, Poľsko, USA, Luxembursko... V kategórii Juniori (219 súťažiacich) nás reprezentovali: Adam Nemčík, Bianka…

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 & Skills Slovakia

11.11.2019

V dňoch 5. a  6. novembra 2019 sa na národnom výstavisku Agrokomplex  v Nitre uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 & Skills Slovakia. Súčasťou najväčšieho celoslovenského veľtrhu, ktorého sa zúčastnilo spolu 50 cvičných firiem zo Slovenska aj zahraničia bola aj výstava Mladý tvorca 2019. Školu reprezentovali cvičné firmy: COCOSITA,…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy