Výsledky prijímacích skúšok

Zoznam uchádzačov prijatých a zapísaných bez prijímacej skúšky

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií a pozvaných na zápis

Zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí na štúdium

Zápisnica zo zasadnutia prijímacej komisie

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Výsledky štátnej skúšky z písania na PC a korešpondencie

04.05.2018

                                                                                                                                                                          Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a…

Dňa 26.4.2018 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán

04.05.2018

Najlepší podnikateľský plán Dňa 26.4.2018 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia,Watsonova 61, Košice. Do súťaže, ktorá prebiehala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici, sa z celého…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy

Slovník