Aktuálne...

Dňa 18.01.2017 sa na našej škole uskutoční okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre okresy Košice I-IV, Košice-okolie a Rožňava. Študenti budú súťažiť v kategóriách 2A, 2B, 2C2 a 2D. Registrácia prihlásených účastníkov je od 8.00.

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 2. februára 2017 (štvrtok).

Bližšie informácie - POZVÁNKA

Novinka pre držiteľov ISIC preukazov - "ISIC paušál" od mobilného operátora ORANGE

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC

22.12.2016

Dňa 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači, a to v dvoch súťažných disciplínach: písanie na PC úprava textu na PC Do školského kola súťaže sa prihlásilo spolu 9 žiakov. V prvej súťažnej disciplíne súťažilo 8 žiakov a o druhú súťažnú disciplínu…

Súťaž MLADÝ ÚČTOVNÍK - 2016

07.12.2016

Dňa 1.12.2016 sa uskutočnil 2. ročník súťaže Mladý účtovník. Bola to súťaž z učiva druhého ročníka v klasickom účtovaní určená pre žiakov 3. ročníka (resp. 4. ročníka bilingválneho štúdia). Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére. Prví traja žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami.  Výsledky súťaže - umiestnenie

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy

Slovník