Aktuality

Vážení rodičia, absolventi a priatelia školy,

venujte nám 2 % dane. Pomôžete študentom aj škole (Vyhlásenie...).  Ď a k u j e m e.

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2019/2020: 

Študijné odbory v šk. roku 2019/2020

S Ú Ť A Ž - Nová webová stránka Obchodnej akadémie Watsonova 61, Košice

Výsledky prijímacích skúšok - študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

Najlepší podnikateľský plán - regionálna súťaž

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Krajské kolo SOČ

16.04.2019

      Dňa 5. apríla 2019 sa v Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach uskutočnilo krajské kolo SOČ. V odbore 15. Ekonomika a riadenie sa súťaže zúčastnili aj naši žiaci: z triedy III. B → Andrea Hirschová a Lenka Kozelová; z triedy IV. B → Dominik Jirásek a Matúš Krajník.       V uvedenom odbore…

Veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom

15.04.2019

Dňa 3. apríla 2019 sa piati študenti 3. B triedy našej školy – menovite Lea Buróciová, Veronika Jochmannová, Sandra Kmecová, Michal Tomko, Gabriel Kopka zúčastnili 23. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom.  Títo piati študenti  zastupovali na veľtrhu cvičnú firmu SmoothKing, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou čerstvých a zdravých…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy