Aktuality

                                                       2 % dane     

Virtuálna prehliadka školy

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP       

Vzorové testy pre prijímacie skúšky                                                             

                                                                                            

Kritéria prijímacieho konania

Vylepšené  odborné učebne a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Deň Svätého Patrika na hodinách angličtiny

22.03.2023

Deň Svätého Patrika sa každoročne oslavuje 17. marca na výročie smrti Svätého Patrika. Sv. Patrik, ktorý žil v piatom storočí, je patrónom Írska a jeho národným apoštolom. Íri oslavujú tento deň ako náboženský sviatok už viac ako 1000 rokov. Podľa legendy Sv. Patrik použil trojlístok na vysvetlenie Najsvätejšej Trojice írskym…

Vyhodnotenie školského kola Olympiády mladý účtovník

03.03.2023

Školské kolo sa konalo 23. 02. 2023. Súťažiaci riešili súvislý príklad účtovania v obchodnej spoločnosti v programe Omega. Maximálny počet bodov bol  78. Súťažiaci: 1.    Eva Hvizdošová , V. E – 65 bodov 2.    Adrián Rusnák, IV. A – 56 bodov 3.    Štefan Kundráč, IV. C – 44 bodov 4.    Chiara…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy