Aktuality

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj                                  

Virtuálna prehliadka školy      Predstavenie predmetových komisií    Vzorové testy na prijímacie skúšky

Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál       

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznámenie o výnimke z karantény      

Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti  

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Školské kolo Olympiády v ANJ, kategória 2A a 2B

07.12.2021

V piatok 19.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A (študenti 1.a 2.ročníka) a v kategórii 2B (študenti 3.a 4.ročníka). Vzhľadom k pandemickým opatreniam sa Olympiáda uskutočnila online formou prostredníctvom aplikácie Teams. Písomnú časť, ktorá obsahovala cvičenia z čítania s porozumením, gramatické a posluchové cvičenia, študenti…

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

07.12.2021

V tomto školskom roku bol 32. ročník školského kola olympiády po prvýkrát organizovaný spoločne pre všetkých v SR dňa 26.11.2021. Školské kolo prebiehalo online cez portál http://www.onlineolympiady.sk. Organizačne olympiádu zastrešovala Iuventa a úlohy do školského kola pripravila Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku. Ústnu časť sme zrealizovali cez…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy