Vyššie odborné štúdium


Nová forma štúdia:

trojročné vyššie odborné štúdium študijného odboru 6310 Q financieObchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie - certifikáty

22.05.2019

 Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme v spolupráci s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Na štátnej skúške sa zúčastnili žiaci 3. ročníka odbor obchodná akadémia, 4. a 5. ročníka odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium.            …

Školské kolo matematickej súťaže

17.05.2019

Školské kolo matematickej súťaže

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy