17. medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4

29.10.2019

 V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil v poradí už 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Veľtrhu zúčastnilo spolu 26 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Počas dvoch dní bojovali o ceny v nasledovných kategóriách:

  • Naj... cvičná firma - hlavná cena
  • Naj... stánok
  • Naj... katalóg
  • Naj... elektronická prezentácia
  • Naj... reprezentant/reprezentantka
  • Cena Sympatie
  • Cena 60 sekúnd (elevator pitch)

Súčasťou veľtrhu boli sprievodné aktivity zamerané na svet podnikania a medzinárodné projekty:

  1. Workshop „Sociálne médiá – brána do biznisu“
  2. Workshop pre učiteľov a žiakov - projekt Erasmus+
  3. Prezentácie projektu Inaternational Visegrad Fund - „Shared Fictitious Company“ 

Do diania na veľtrhu sa zapojili 40 žiaci - účastníci projektu IVF zo štyroch miest krajín V4 - Ostrava, Budapest, Katowicw, Košice. Ďakujeme všetkým zúčastneným cvičným firmám a ich vysielajúcim školám, priaznivcom, podporovateľom a blahoželáme oceneným.

Dovidenia o rok na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach.

Výsledková listina  17. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4