19.4.2018 sa na našej škole v 2.C triede uskutočnil workshop Inovácie

04.05.2018

Workshop o Inováciách

Vo štvrtok 19.4.2018 sa na našej škole, konkrétne v 2.C triede uskutočnil workshop, ktorého cieľom bolo priblížiť nám študentom, čo znamená pojem inovácia, inovačný a ako inovovať. V nasledujúcichriadkoch vám popíšem, ako to prebiehalo. Po prvej hodine nám do triedy vkročili dvaja muži, ktorí si so sebou doniesli niekoľko bannerov a predstavili nám, čo v ďalších hodinách spolu s nimi na tomtoworkshope zažijeme. Úvodnú hodinu venovali teoretickým veciam, ako napríklad čo slovo inovácia znamená. Bolo to zaujímavé, nakoľko to prednášali naozaj pútavo a profesionálne. V ďalšej časti workshopu sme sa rozdelili na dve skupiny, teda sme pracovali samostatne. Lektori nám rozdali pracovné hárky, ktoré sme po štvoriciach vypracovali. Boli to úlohy logické a kreatívne. Napadlo by vám, čomajú spoločné veľryba a sicherka alebo koľko stojí taká zapálka v krabičke? V záverečnej fáze sme sa vďaka metóde, ktorú sme po tomto workshope získali, potrápili s vymýšľaním inovácie pre naše mesto. Jeden člen z každej štvorice a z každej skupiny mal prezentovať svoj inovačný projekt celej triede a vedeniu. Boli to inovačné projekty z rôznych sfér od aplikácie ku kaviarni až k festivalom. Vcelku to bol pre našu triedu super workshop. Musím povedať za celú triedu, že nám to naozaj niečo dalo aj keď sme boli deň pred workshopom skeptickí, že “čo to zajtra bude”. Po prezentácii projektov sme dostali aj fľašu s logom projektu o Inováciách. Na záver už len môžem poďakovať v mene celej triedy vedeniu, že si nás vybrali ako účastníkov tohto workshopu.

  David