22. jún 2018 - Beh olympijského dňa

27.06.2018

Obchodná akadémia Watsonova 61, 04001 Košice

Už tradičný Beh olympijského dňa sa opäť konal na ihrisku Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach.

Privítali sme hostí z Olympijského klubu Košice p. B. Andrejka a L. Mata, vedenie OA Watsonovej p. z. J. Bartu a p. z. R. Hritza. Po nástupe súťažiacich a privítaní hostí, zaznela olympijská hymna so vztýčením olympijskej vlajky. Po príhovore p. Matu a otvorení súťaže p. z. Hritzom, prebehla súťaž v behu chlapcov a potom súťaž v behu dievčat. Nasledovalo jedno olympijské kolo chôdze ostatných účastníkov na čele s vlajko-nosičkami. Nástup a slávnostné vyhodnotenie bežeckých súťaží, odovzdávanie cien a poďakovanie všetkým zúčastneným a hosťom z Olympijského klubu.

Výsledková listina.

Kategória chlapci:

 1. miesto Benjamín Kiraly II.C
 2. miesto Tomáš Bačo II.E
 3. miesto Marek Ferko II.D

miesto Róbert Kováčik II.C

 1. miesto Samuel Vištan II.C
 2. miesto Tomáš Kožurko II.A
 3. miesto Jozef Kojecký II.E
 4. miesto Štefan Tóth II.C

miesto Jakub Hric II.A

 1. miesto Tibor Chovanec II.A
 2. miesto Tomáš Tokár II.C
 3. miesto Adam Nemčik II.C

Kategória dievčatá:

 1. miesto Andrea Bolnová II.C
 2. miesto Laura Longauerová II.B
 3. miesto Vivianna Rédvaiová II.C
 4. miesto LenkaKozelová II.B

V Košiciach, 22.06.2018 Spracovala: Mgr. Ľ. Dratvová – organizátorka