26.6.2018 - Úspechy OA Watsonovej vo vedomostnej súťaži o olympizme 2018

29.06.2018

Je dobrou tradíciou na našej „Watsonke“ každoročne sa zúčastňovať vedomostnej súťaže o olympizme, toho roku sa nám mimoriadne darilo o čom svedčia aj výsledky a postup na FINÁLE s družstvom....všetci, ktorí sú podčiarknutí sú žiakmi našej školy.

      Do vedomostnej súťaže SOV o olympizme pre verejnosť sa zapojilo 183 ľudí, 64 z nich dosiahlo 100-percentnú úspešnosť

  1. 1.      m. Emil Kasko to všetko stihol za 14 sekúnd.
  2. 2.     m.  Bianka Kolibárová a Dominik Čabrák (obaja po 16 sekúnd),
  3. 3.     m.  Tomáš Bačo (18 sekúnd).

Všetci od SOV dostanú knižnú pamätnicu o tohtoročných ZOH  s názvom Pjongčang 2018 a polokošeľu k Olympijskému dňu. Budú kontaktovaní na uvedených mailových adresách. Z radov ďalších účastníkov vecné ceny od SOV získajú Eva Pavlíková, Gabriela Verebová, Ľubomír Jakubov, Kristína Daňková, Radka Tirpáková, Matúš Vysoký a Bianka Veseleňáková.

 

 SOV vyhodnotil vedomostnú súťaž o olympizme pre  stredné školy  s 53 zúčastnenými družstvami

BRATISLAVA 26. júna (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) prostredníctvom Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) každoročne vyhlasuje vedomostnú súťaž o olympizme. V predchádzajúcich rokoch si obľúbu medzi   študentmi  stredných škôl získala online forma. Základné kolo vedomostnej súťaže pre  stredné školy sa tak znovu odohrávalo cez internet. Tohto roku sa  základné kola realizovali v júni, ako súčasť osláv celosvetového Olympijského dňa.

 

 Finále  vedomostnej  súťaže  základných  a  stredných  škôl  sa  uskutoční  vo  Vysokých Tatrách  v  termíne  29. a 30. októbra  2018.

 

 Do vedomostnej súťaže stredoškolákov sa zaregistrovalo spolu 53 trojčlenných družstiev. Z nich 36 úspešne vyplnilo 25 súťažných otázok. Stopercentnú  úspešnosť dosiahli štyri družstvá zo Spojenej školy v Novákov a jedno družstvo z Gymnázia Pierra de Coubertin z Piešťan.  

V zmysle propozícií do finále postupujú družstvá zo škôl:

 

1. Spojená škola Rastislavova 332, Nováky,

2. Gymnázium Pierra de Coubertin, Nám. SNP 9, Piešťany,

3. Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice,

4. Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 Bratislava,

5. Športové gymnázium J. Herdu Trnava.

 

V Košiciach, 28.06.2018

Spracovala: Mgr. Ľudmila Dratvová