Best in English – Medzinárodná online súťaž z anglického jazyka

02.12.2019

     Medzinárodného testovania “Best in  English“sa realizovala 29. novembra 2019. Súťaže sa zúčastnili študenti tried: V. D., V. E, IV. DIV. E. Z celkového počtu prihlásených súťažilo 77 študentov. Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2 - C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy.

Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia a agentúra Injoy s.r.o. so sídlom v Českej republike. Hlavným cieľom je motivovať študentov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague Language School.

Do súťaže sa zapojilo 922 stredných škôl z 30 krajín → cca 21 100 študentov. Oficiálne výsledky umiestnenia jednotlivých škôl a jednotlivcov budú zverejnené na stránke: www.test.2019.bestinenglish.org.

Organizačný tím za OA Watsonova tvorili: PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Edita Madžarová, Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Ľudmila Danková, Mgr. Jozefína Fričová. Mgr. Antónia Zubková, Ing. Beáta Bucková. O technické zázemie a prípravu  počítačov a učební  sa  postarali Ing. Eva Kitová a Ing. Pavol Krakovský. Súťažilo sa  v učebniach: INF1, INF2, INF3, ADK1, ADK3 a ADK4.

Identifikačný kód školy:    Q868D44K 

Naše maximálne skóre: 105 bodov

Percentuálne výsledky v jednotlivých triedach boli nasledovné:

V.D  (20 žiakov)  – 59,45%,                                                          IV. D  (17 žiakov)  –  60,26%,

V. E (20 žiakov)  – 72,6%                                                             IV.E   (20 žiakov)  –  60,82%

Najlepšie výsledky dosiahli títo individuálni  študenti:

1) V.E-A.Maďarčik-105 p                                  10)  IV.E-P. Bakšiová- 78,6 p                                       19)  V.D- B. Biačková – 70 p

2) V.E-Z.Lazárová- 99,5p                                    11)  V.E- N. Bányászová- 75p                                     20)  V.E –N. Janitorová- 69,5p

3) V.E-V. Liptáková -95p                                     12)  V.E-A. Mehmeti- 75 p

4) V.D-D. Rúfusová-89p                                      13)  V.E- E. Vetráková- 74,5p

5) V.D-M.Tóthová- 88p                                        14)  V.E- D. Bertová- 74,5p

6) V.E-T. Vlčková- 87p                                         15)  IV.D- M. Pfeiferová- 74p

7) IV.D-J.  Červeňáková- 83.5p                        16)  V.D- R. Béreš- 71,5p

8) V.D-T. Sobodová -83p                                   17)  IV.D- D. Kukoľ- 70p

9/V.E-Z. Tatárová-8o,5p                                    18)  V.E-P. Markovič- 70p