Božie slovo na škole

18.12.2019

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

V septembri priblížila žiakom, ktorí navštevujú hodiny náboženstva ich  rovesníčka Kristína zo stavebnej priemyslovky VIDES, medzinárodnú misijnú organizáciu, ktorá vznikla  v Taliansku v r. 1987 na podnet mladých a Inštitútu FMA – sestier saleziánok. „Darovať trochu času“ z vlastného života pre službu druhým v priebehu roka je výzvou mládežníckeho dobrovoľníctva. Príprava na misiu je organizovaná:

  • päť víkendových  stretnutí  - krátkodobá misia (2 týždne) na Slovensku alebo v zahraničí,
  • dlhodobejšiu  prípravu si vyžaduje misia v zahraničí (Ukrajina, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Albánsko).

Bližšie info:  https://www.laura-mladez.sk/vides/o-nas/

 

MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER

O formácii pre misiu a misijnú lásku, ako spoločného úsilia nás všetkých nám prišiel porozprávať misionár – don Ladislav Miko, salezián. Priblížil nám život kresťanov v Pakistane. Ilustroval ukážky zo základnej školy a učňovskej školy v Lahore. Don Miko odpovedal na viaceré otázky našich žiakov, ktorí sa zaujímali o život v tejto krajine.

 

PUTOVANIE DO OBIŠOVIEC A ĽUTINY

Vybraní žiaci školy sa 5. decembra 2019 zúčastnili putovania do:

  • diecéznej svätyne v Obišovciach, kde nám O. Michal Harakály predstavil jej históriu
  • baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, kde nám o. Jaroslav, predstavil najstaršiu gréckokatolícku baziliku minor na Slovensku.

Navštívili sme aj neďaleké miesto, kde sa v polovici 19. storočia zjavil sv. Mikuláš. Sú tam aj jeho relikvie a pápežské breve, ktorým sa potvrdzuje pravosť zjavení.

Súčasťou púte bola prehliadka miniskanzemu, kde sú zmenšené makety drevených chrámov – skvostov  ľudovej sakrálnej architektúry z východného Slovenska a Ukrajiny.

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Do školského kola biblickej olympiády postúpilo 20 študentov. Rozšírili si poznatky:

  • z Jánovho evanjelia (ktoré bolo do staroslovienčiny preložené ako prvé
  • z knihy Exodus
  • i proroka Jonáša.

Víťazmi a postupujúcimi do dekanátneho kola sú žiačky 1. C triedy: Takáčová Martina, Gerová Miroslava,  Pavúková Dominika, držíme im naďalej palce.