Cyklus prednášok v spolupráci so SEEDS n.o. 18. 04. a 21. 04. 2023

28.04.2023

          Naši žiaci maturitných ročníkov IV.A, IV.B a IV.C mali príležitosť bližšie spoznať krajiny ako Austrália, Škótsko, USA a Nový Zéland. Séria prednášok začala 19. 04. 2023 online prednáškou o Austrálii, počas ktorej žiaci spoznali neprebádané kúty krajiny, pozreli sa na život Austrálčanov a venovali sa aj ekologickým problémom tejto krajiny.

          V piatok 21. 04. 2023 sa žiaci stretli s lektorkou Mirkou Badinskou, ktorá ich previedla krížom krážom cez USA. Po oboznámení sa s geografiou a históriou USA, ktorá bola popretkávaná Mirkinými skúsenosťami a zaujímavosťami z ciest a života v USA, sa žiaci vydali spoznávať Škótsko. Prednáška pod názvom Škótsko – kilt nie je sukňa umožnila žiakom bližšie sa pozrieť na túto európsku krajinu. Počas tejto prednášky sa zacielilo na viacero žiakom menej neznámych vecí, napr. Kameň osudu používaný pri korunovácii panovníkov. Spoločná cesta po anglicky hovoriacich krajinách skončila návštevou Nového Zélandu, súčasťou ktorej bola aj praktická aktivita.

          Veľká vďaka patrí lektorkám SEEDS, n.o., ktoré priblížili našim maturantom kúsok sveta a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v júni.

 

                                                                                                                    Mgr. Klára Opršalová

                                                                                                                        vedúca PK CUJ