Dňa 26.4.2018 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán

04.05.2018

Najlepší podnikateľský plán

Dňa 26.4.2018 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia,Watsonova 61, Košice. Do súťaže, ktorá prebiehala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici, sa z celého regiónu prihlásilo 12 súťažných prác. Autori prišli svoje práce obhajovať predsúťažnou porotou, ktorá zasadla v zložení:Ing. Katarína Radvánszká – zamestnankyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny KošiceIng. Tatiana Fazekašová – učiteľka na OA, Watsonova 61, KošiceIng. Iveta Ladiková - učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice.Na prípravu, organizáciu a bezproblémový priebeh dozerala Ing. Iveta Ladiková z predmetovej komisie ekonomiky s výdatnou pomocou Ing. Richarda Hritza - zástupcu riaditeľa pre ekonomické predmety na našej škole . Porota skonštatovala, že odborná úroveň prihlásených prác sa opäť zvýšila a na veľmi dobrej úrovni boli aj prezentačné schopnosti súťažiacich žiakov. O konečnom poradí rozhodla porota takto:

Poradie

Názov práce

Autori

Škola

1.miesto

Krojovo, s.r.o

Radka Revúcka

Barbora Tomková

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

2. miesto

Hollyskin Tattoo, s.r.o.

Simona Paková

Nikola Hisemová

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

3.miesto

Michaela Balogová, handmade šperky

Michaela Balogová

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Všetkým účastníkom súťaže poďakovali a víťazom zablahoželali aj riaditeľ školy Ing. Peter Országh a za odbor školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Henrieta Kubová.

Košice 27.4.2018

Ing. Ladiková – predseda PK EKO