INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

14.03.2021

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

 

 

Napriek nepriaznivej pandemickej  situácii projekt V4 pokračoval  aj v roku 2021. Stretnutia sa uskutočňovali online,  prostredníctvom platformy  MS Teams. Zúčastnili sa ho žiaci V. D triedy s triednou učiteľkou Ing. Darinou Lippaiovou.

Tretie stretnutie sa uskutočnilo dňa 26. 1. 2021 - bolo zamerané na zdravotné poistenie v jednotlivých krajinách V4. V závere stretnutia žiaci absolvovali online test, ktorý overil znalosti žiakov nadobudnuté na stretnutí.

Štvrté – posledné stretnutie sa uskutočnilo 10. 3. 2021. Témou seminára bola oblasť sociálneho poistenia v jednotlivých krajinách  V4.  Počas seminára prebiehala diskusia o odlišnostiach sociálneho poistenia v krajinách V4.