Intersteno Congress 2019 Cagliari

03.09.2019

V dňoch 13. - 19. júla 2019 si viac ako 500 ľudí z 29 krajín sveta našlo cestu na 52. ročník kongresu Intersteno v Cagliari, hlavnom meste Sardínie, a to na profesionálne podujatie s majstrovstvami sveta, medzinárodnými súťažami a konferenciami.

Vďaka našim úspešným reprezentantom z majstrovstiev SR v SIP Marekovi Tóthovi a Adamovi Nemčíkovi sme opäť patrili medzi účastníkov majstrovstiev sveta.

V disciplíne Úprava textu na počítači (ÚTX) sa Marek Tóth umiestnil na 7. mieste z 23 súťažiacich a Adam Nemčík v disciplíne Písanie na počítači obsadil 19. priečku pri počte  účastníkov 27.

Obidvom chlapcom patrí uznanie a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu SR, Košického kraja a našej školy.

                                                                      Ing. Milena Valentíková

                                                                          vedúca PK ADK

Výsledkové listiny:

Výsledková listina -Text corrections

Výsledková listina -Text production