Majstrovstvá SR – mimoriadne úspechy našich reprezentantov

26.03.2019

V dňoch 19. 03. – 21. 03. 2019 sa v Senici uskutočnil 53. ročník celoslovenského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC. Súťažiaci si zmerali sily v troch súťažných disciplínach: úprava textu na PC, písanie na PC a wordprocessing.

 1. V súťažnej disciplíne Úprava textu na PC obsadil 1. miesto a stal sa

Majstrom SR Marek Tóth (V. D),

ktorý na celoslovenské kolo postúpil s opätovnými výbornými výsledkami z krajského kola. V úprave textu pomocou korektorských značiek vykonal 142 korektúr za 10 minút so 4 chybami a výsledným počtom bodov 13 200. Svojím umiestnením obhájil titul majstra SR z minulého roku, kedy získal 12 500 bodov a zlepšil tým svoj osobný výkon. Marek tieto úspechy počas 4 rokov reprezentácie školy dosahoval pod odborným vedením Ing. Mileny Valentíkovej.

 2. V súťažnej disciplíne Písanie na PC obsadil 2. miesto s výkonom 422,5 čistých úderov za minútu pri presnosti 100 %

Adam Nemčík (III. C)

Na súťaž Adama odborne pripravovala Ing. Angela Mihoková. Mimoriadnymi výsledkami si Marek aj Adam zabezpečili účasť na Majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v meste Cagliari na Sardínii v júli 2019.

 3. V súťažnej disciplíne Wordprocessing sa Barbora Grekčová z III. A umiestnila na 12. mieste. Odbornú prípravu zabezpečila Ing. Alexandra Dorčáková.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým reprezentantom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                                                       Ing. Milena Valentíková                                                                                                                                                                                                                                            vedúca PK ADK

Výsledkové listiny: