Medzinárodné sympózium v Stalowej Woli

17.02.2020

V dňoch 13. až 14. 02. 2020 sa zástupcovia našej školy zúčastnili medzinárodného sympózia na tému „Fondy v Európskej únii“. Sympózium sa konalo na Zespol Szkol Pondgimnazjalnych v Stalowej Woli v Poľskej republike. Našu školu na tomto medzinárodnom podujatí reprezentovali žiaci IV. E triedy a zamestnanci cvičnej firmy Dúšok, s.r.o.:

  • Jozef Kojecký
  • Tony Girman
  • Ivan Hajník.

Samotnú prezentáciu o čerpaní Eurofondov v SR a v Košiciach pripravili ich kolegyne:

  • Veronika Tokarčíková
  • Karin Strauszová.

Stretnutie už tradične organizovala stredná odborná škola zo Stalowej Wole v rámci dňa otvorených dverí. Okrem našej a hostiteľskej školy sa tohto stretnutia zúčastnili aj zástupcovia Obchodnej akadémie a Vyšší odborné školy sociální z Ostravy. Cieľom sympózia bolo priblížiť špecifiká čerpania Eurofondov v jednotlivých krajinách. Súčasťou stretnutia bol spoločný program žiakov a učiteľov škôl z:

  • Českej republiky
  • Poľskej republiky
  • Slovenskej republiky.

V rámci bohatého programu sa podarilo zhodnotiť  a načrtnúť ďalšiu spoluprácu týchto škôl najmä v oblasti cvičných firiem a spoločných europrojektov. Všetkým, ktorí sa podieľali na reprezentácii školy na tomto podujatí ďakujeme.

                                                                                                                                                            Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                        zástupca riaditeľa školy