Mobilný odber krvi na OA

19.04.2018

Dňa 12. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi.

Zúčastnilo sa ho 27 študentov a 1 učiteľ.

Krv darovali títo študenti:

III. A - SEMAN Dávid

III. B - JUREK Adrián

IV. A - KOVÁČ Juraj, NAGYOVÁ Zuzana

IV. C - HARČARIK František, ZIMOVÁ Dominika, TAKÁČ Samuel, KĽAGA Christián

IV. D - ŠTOVČÍKOVÁ Zuzana, LAUFOVÁ Laura, STRELKOVÁ Simona, PÁNDY Tomáš

 a pp ČIŽMÁROVÁ Daniela.

Patrí im veľké ĎAKUJEM.