Najlepší podnikateľský plán - regionálna súťaž

06.05.2019

Dňa 30.4.2019  sa konala regionálna súťaž stredných škôl  -  Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice.

Do súťaže, ktorá prebiehala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici,  sa z celého regiónu prihlásilo 12 súťažných prác, autori však nakoniec prišli obhajovať iba 10 z nich.  Obhajoba prebiehala  pred súťažnou porotou, ktorá zasadla v zložení:

Ing. Eva Želikovská – učiteľka na SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Ing. Danka  Gerendová – učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice

Ing. Iveta Ladiková  - učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice.

O prípravu, organizáciu a bezproblémový priebeh  súťaže sa postaral Ing. Richard Hritz  - zástupca riaditeľa  pre odborné predmety na našej škole a pomáhali mu členky Predmetovej komisie ekonomiky:  Ing. Ladiková, Ing. Fazekašová a Ing. Gerendová.

Porota skonštatovala, že prihlásené práce  si udržiavajú vysokú úroveň z predchádzajúcich rokov a vzrástli aj prezentačné  schopnosti súťažiacich žiakov. O konečnom poradí rozhodla porota takto:

Poradie

Názov práce

Autori

Škola

1.miesto

Svarga

Bianka Almášiová

SOŠ ekonomická, Stojan  1, Spišská Nová Ves

2. miesto

Slide H & R

Oliver Goliáš

Nikolas  Prejsa

Obchodná akadémia, Watsonova  61, Košice

3.miesto

vy KROJsa

Richard Levkiv

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

 

Keďže sa v tomto školskom roku prihlásilo viac súťažných prác s veľmi zaujímavým námetom, rozhodla sa porota udeliť ešte dve ocenenia za originálny podnikateľský nápad a to prácam:

  • Dog Café, Andrea Hirschová a Nikoleta Dobošová, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
  • Milky Way, s.r.o. , Saskia Mesarčíková, Szilárd Szántó, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

       Všetkým účastníkom súťaže poďakovali a víťazom zablahoželali zástupca riaditeľa školy Ing. Richard Hritz   a členky odbornej poroty.

 

Košice  2.5.2019

Ing. Ladiková – predseda PK EKO