Odborná exkurzia v Štátnom archíve Košice

04.03.2019

ODBORNÁ EXKURZIA V ŠTÁTNOM ARCHÍVE KOŠICE

 

Dňa 28. 02. 2019 sa žiaci III. C triedy zúčastnili na odbornej exkurzii v štátnom archíve, ktorého úlohou je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich vedecké spracovanie a sprístupnenie.

Exkurziu zorganizovali vyučujúce ADC Ing. Valentíková a Ing. Mihoková. Dievčatá a chlapci si so záujmom vypočuli informácie o registratúrnom poriadku,  matrikách súdnej, školskej správy, ako aj o matrikách feudálnych panstiev a rodov. Zoznámili sa s armálesmi (darovacie listiny z r. 1480) a v depozitári sa dozvedeli o kritériách, ktoré musí depozitár spĺňať, aby sa písomné archívne dokumenty nepoškodili.

Na odbornej exkurzii žiaci získali reálny obraz o tom, ako registratúra a archivácia funguje v praxi.

                                                                                                                                                             Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                                                                vyučujúca ADC