Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

05.02.2021

Dňa 13. 01. 2021 sa konalo Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže  Iuventa. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, súťažiaci boli zaregistrovaní do súťaže, ktorá prebiehala online s pripojením na Internet a pozostávala z písomného testu, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením.

Výsledková listina s podrobným vyhodnotením súťaže bola zverejnená na platforme Edupage. Náš študent Benjamín BÁLINTI. D triedy bilingválneho štúdia sa v kategórii 2C2-anglofónni študenti umiestnil na 3. mieste v rámci súťažiacich za Košický kraj.

 K tomuto výsledku blahoželáme

 

PhDr. D. Kováčová, PK BS