Olympiáda zo SJL

02.12.2015

Dňa 2. 12. 2015 sa uskutočnila Olympiáda zo SJL, ktorá je zameraná na overovanie vedomostí z jazyka a literatúry.

Súťaž má dve časti:

  • písomná (test + transformácia textu)
  • ústna (prednes diskusného príspevku, rečníckeho prejavu)

Súťažiaci sú umiestnení v 2 kategóriách:

  • A kategória – 3. a 4. ročník
  • B kategória – 1. a 2. ročník

Do Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo 28 študentov.

Výsledky:

A kategória (3. a 4. ročník)

  1. miesto - Natália Hlaváčová - III.C
  2. miesto - Stanislava Baricová - IV.A
  3. miesto - Nikola Rzepielová - III.E


B kategória (1. a 2. ročník)

  1. miesto - Tamara Vlčková - II.E
  2. miesto - Jana Petrová - II.D
  3. miesto - Tatiana Kundráková - I.C


Víťazi oboch kategórií postupujú do ďalšieho kola.

Fotogaléria ← klik