Aktivity


19.4.2018 sa na našej škole v 2.C triede uskutočnil workshop Inovácie

04.05.2018

Workshop o Inováciách

Vo štvrtok 19.4.2018 sa na našej škole, konkrétne v 2.C triede uskutočnil workshop, ktorého cieľom bolo priblížiť nám študentom, čo znamená pojem inovácia, inovačný a ako inovovať. V nasledujúcichriadkoch vám popíšem, ako to prebiehalo. Po prvej hodine nám do triedy vkročili dvaja muži, ktorí si so…


Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie - 20. 04. 2018

23.04.2018

Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Examinátorkou štátnej skúšky bola Mgr. Marta Bennárová. Štátnu skúšku vykonalo 31 žiakov.

Organizačne akciu zabezpečili Ing. Valentíková, Ing. Mihoková a Ing. Grešová.

K účastníkom sa prihovoril a poprial veľa úspechov zástupca riaditeľa…


Mobilný odber krvi na OA

19.04.2018

Dňa 12. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi.

Zúčastnilo sa ho 27 študentov a 1 učiteľ.

Krv darovali títo študenti:

III. A - SEMAN Dávid

III. B - JUREK Adrián

IV. A - KOVÁČ Juraj, NAGYOVÁ Zuzana

IV. C - HARČARIK František, ZIMOVÁ Dominika, TAKÁČ Samuel, KĽAGA Christián


Súťaž "Najlepší podnikateľský plán" - školské kolo 5. 4. 2018

12.04.2018

Vo štvrtok 5. 4. 2018 zorganizovala predmetová komisia EKO školské kolo súťaže o Najlepší podnikateľský plán.  Podnikateľské plány vypracovávali žiaci na predmete Ekonomické praktikum a do školského kola bolo prihlásených 10 prác.

Porota v zložení : Ing. Tatiana Fazekašová, Ing. Danka Gerendová a Ing. Iveta Ladiková mala tento rok veľmi ťažkú úlohu, pretože nápady…


Majstrovstvá SR v elektronických šípkach 06.- 08.04.2018

11.04.2018

Majstrovstvá SR v elektronických šípkach 06.- 08.04.2018

penzión tenis centrum Tatranská Lomnica.

   Už 21. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v elektronických šípkach na ktorom sa už po dvadsiaty prvýkrát zúčastňujú aj študenti OA Watsonovej priniesol opäť veľmi pekné výsledky našich žiakov a žiačiek.

  V hlavnej súťaži stredných škôl: 501 single out


  Previous page  1  2  3  4  5  6  Next page    Last page