Aktivity


Imatrikulácia - 13. 11. 2015

02.11.2015

PREDAJ VSTUPENIEK NA IMATRIKULÁCIU 2015

 Žiaci 1. ročníka:

 • kupujú vstupenky od svojho triedneho profesora 
 • od 2. novembra do 6. novembra 2015 (do 12.00 h)

Žiaci 3. ročníka:

 • kupujú vstupenky od 3. novembra do 10. novembra 2015 u pp. Lukáča (kabinet NEJ):

13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

02.11.2015

naša škola zorganizovala v dňoch 21.- 22. októbra 2015 v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61, Košice.

Ďakujeme všetkým za účasť a gratulujeme víťazom - Vyhodnotenie 13. MVCF krajín V4 v Košiciach ← klik

Fotogaléria:


Deň aktivít - 18. november 2015

19.11.2015

Žiaci 1. ročníka sa od 8.00 h zúčastnili slávnostnej imatrikulácie v jedálni školy, po ktorej nasledovali rôzne aktivity pre všetkých študentov.

Žiaci 1. a 2. ročníka

 • absolvovali zážitkové formy práce v triedach v rámci primárnej prevencie závislostí, teambuilding spolu s lektormi z CPPPaP v Košiciach,
 • zúčastnili sa prezentácie - Študentský preukaz ISIC (výhody a možnosti využitia)

DNI BRITSKEJ KULTÚRY - 13. 10. 2015

22.10.2015

Žiaci 3., 4. a 5. ročníka bilingválneho štúdia sa dňa 13.10. 2015 v priestoroch Kulturparku Košice  zúčastnili prezentácií v rámci DNÍ BRITSKEJ KULTÚRY.

Podujatie otvoril veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Andrew Garth, ktorý zdôraznil že vzdelávanie prekračuje hranice domáceho štúdia a posúva možnosti stredného aj vysokoškolského štúdia v anglicky hovoriacich krajinách, vo Veľkej Británii, ale…


výstava EXTRAPOLÁCIE 9. 10. 2015

22.10.2015

Študenti I.C triedy sa zúčastnili v rámci predmetu aplikovaná informatika výstavy EXTRAPOLÁCIE v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

Organizátormi výstavy boli:

 • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, 
 • Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, 
 • Slovenské technické múzeum v Košiciach, 
 • Technická univerzita, Košice, 
 • UPJŠ Košice, 
 • IT Valley, 
 • Reprint s.r.o., 
 • občianske združenie AGNICOLI . 

Výstava bola zameraná…


First page    Previous page  25  26  27  28  29  30  31  Next page