Aktivity


13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

02.11.2015

naša škola zorganizovala v dňoch 21.- 22. októbra 2015 v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61, Košice.

Ďakujeme všetkým za účasť a gratulujeme víťazom - Vyhodnotenie 13. MVCF krajín V4 v Košiciach ← klik

Fotogaléria:


Deň aktivít - 18. november 2015

19.11.2015

Žiaci 1. ročníka sa od 8.00 h zúčastnili slávnostnej imatrikulácie v jedálni školy, po ktorej nasledovali rôzne aktivity pre všetkých študentov.

Žiaci 1. a 2. ročníka

  • absolvovali zážitkové formy práce v triedach v rámci primárnej prevencie závislostí, teambuilding spolu s lektormi z CPPPaP v Košiciach,
  • zúčastnili sa prezentácie - Študentský preukaz ISIC (výhody a možnosti využitia)

DNI BRITSKEJ KULTÚRY - 13. 10. 2015

22.10.2015

Žiaci 3., 4. a 5. ročníka bilingválneho štúdia sa dňa 13.10. 2015 v priestoroch Kulturparku Košice  zúčastnili prezentácií v rámci DNÍ BRITSKEJ KULTÚRY.

Podujatie otvoril veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Andrew Garth, ktorý zdôraznil že vzdelávanie prekračuje hranice domáceho štúdia a posúva možnosti stredného aj vysokoškolského štúdia v anglicky hovoriacich krajinách, vo Veľkej Británii, ale…


výstava EXTRAPOLÁCIE 9. 10. 2015

22.10.2015

Študenti I.C triedy sa zúčastnili v rámci predmetu aplikovaná informatika výstavy EXTRAPOLÁCIE v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

Organizátormi výstavy boli:

  • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, 
  • Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, 
  • Slovenské technické múzeum v Košiciach, 
  • Technická univerzita, Košice, 
  • UPJŠ Košice, 
  • IT Valley, 
  • Reprint s.r.o., 
  • občianske združenie AGNICOLI . 

Výstava bola zameraná…


Viedeň - pracovná stáž

19.10.2015

V rámci projektu Erasmus+ vycestuje 10 žiakov 3. ročníka na 3-týždňovú stáž do Viedne v máji 2016. Keďže sa naša škola po prvý raz zúčastňuje takéhoto projektu, išla si takúto stáž na dva týždne vyskúšať aj jedna vyučujúca. Mgr. Klára Opršalová strávila svoju dvojtýždňovú stáž (13. 09. - 26. 09. 2015) v Mozartovom…


First page    Previous page  25  26  27  28  29  30  31  Next page