Aktivity


Spoločensko-vedomostná súťaž "Voľná hodina"

05.09.2015

Dňa 24. septembra 2015 od 8.00 h. sa na našej škole 2 vybrané triedy zúčastnia spoločensko-vedomostnej súťaže VOĽNÁ HODINABližšie informácie... ← klik


Začiatok školského roka 2015/2016

03.09.2015
Vyučovanie v školskom roku 2015/2016 sa začne na našej škole

dňa 2. septembra 2015 o 8:00 hod..

Prajeme všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy úspešné vykročenie do nového školského roka.

Zvlášť vítame našich prvákov, ktorí si môžu pozrieť umiestnenie svojej triedy, ostatných tried a odborných učební…


Nová internetová stránka školy

31.08.2015

Vítame Vás na novej internetovej stránke školy. Dúfame, že sa Vám nový dizajn a štruktúra páči.

Ak nájdete akúkoľvek chybu alebo máte nápad ako túto stránku vylepšiť neváhajte nás kontaktovať


Príhovor predsedu KSK - začiatok šk. roka 2015/2016

31.08.2015

Pri príležitosti začiatku školského roka 2015/2016 Vám prinášame i možnosť prečítať si "Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja". 


Zámer na prenájom nebytových priestorov

24.08.2015

Zámer na prenájom nebytových priestorov
na ulici Watsonova  61 v Košiciach
 

 Obchodná akadémia , Watsonova 61 v Košiciach ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom…


First page    Previous page  26  27  28  29