Aktivity


Školské kolo Olympiády ľudských práv - 13. 12. 2017

22.12.2017

Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov.

  Organizátori:

  • Mgr. Miriama Benková Šimonová – príprava materiálov                                           
  • Mgr. Jana…

Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC - 12. 12. 2017

22.12.2017

Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC sa uskutočnilo v utorok 12. 12. 2017.

 

Súťaž organizačne zabezpečili Ing. Mihoková, Ing. Valentíková a Ing. Alexandra Dorčáková.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz, ktorý súťaž otvoril a poprial účastníkom veľa kvalitných výkonov.

1. súťažná disciplína:…


Súťaž MLADÝ ÚČTOVNÍK - 8. 12. 2017

22.12.2017

Dňa 8.12. 2017 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Mladý účtovník.

Bola to súťaž z učiva druhého ročníka v klasickom účtovaní pre žiakov tretieho ročníka klasického štúdia, resp. štvrtého ročníka bilingválneho odboru.

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére.

Výsledky:

  1. miesto - Barbora Bérešová - IV. D
  2. miesto - Laura Laufová -…

INTERSTUDY - Canterbury - informačné stretnutie - 6. 12. 2017

22.12.2017

 Dňa 6. decembra 2017 zavítal do Košíc zástupca britskej CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY, ktorý spolu s konzultantkou pre vzdelávanie Mgr. Ľudmilou Moňakovou uskutočnili informačné stretnutie pre študentov IV.E a V.E triedy v Aule školy počas jednej vyučovacej hodiny.

Poskytli informácie o štúdiu na tejto univerzite a živote na škole, požiadavkách na prijímacie skúšky.

 


Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka - 6. 12. 2017

22.12.2017

Dňa 6. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií – kategória A (3.- 4. ročník) a kategória B  (1. – 2.ročník). V kategórii A súťažilo 14 študentov, v kategórii B súťažilo 16 študentov.

 

V každej kategórii boli tri úlohy. Prvá úloha pozostávala z práce s textom (forma testu,…


  Previous page  1  2  3  4  5  6  7  Next page    Last page