Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom

29.03.2021

Dňa 24. marca sa uskutočnil online 24. Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 32 cvičných firiem z 12-tich škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach:

  • Naj logo
  • Naj slogan
  • Naj elektronická prezentácia

Prvé dve kategórie boli hodnotené už pred samotným veľtrhom. V kategórii elektronická prezentácia bolo porotou vybraných sedem prezentácií, ktoré postúpili do finále. Firmy prezentovali svoje produkty  on-line na platforme MS TEAMS. Do užšieho výberu sa tak prebojovali všetky tri cvičné firmy z našej školy zastúpené žiakmi:

In-Energy, s.r.o.    - Katka Ivanová a Braňo Balčák

Čokafé, s.r.o.         - Viki Horváthová a Mišo Pačai

REstyled, s.r.o.      - Kika Povecová a Viki Suváková

Každá firma bola niečím iná,  výnimočná. Projekt firmy In-energy bol zameraný na ekológiu a ohľaduplné správanie sa k planéte. REstyled zahviedzili myšlienkou možnej recyklácie oblečenia – upravovaním starého na nové. A firma Čokafé zaujala najmä chuťové poháriky poslucháčov, ponukou svojej kávy, tekutých čokolád a zákuskov.

          Konkurencia bola silná, prezentácie prepracované a rečníci šikovní. Ani jedna prezentujúca skupina nemala núdzu o pozornosť. Témy sa orientovali najmä na oblasť zdravého životného štýlu a ochrany prírody a planéty.

 V rámci vyhodnotenia jednotlivých kategórií firma REstyled získala „Špeciálnu cenu SCCF“ za svoj originálny nápad s opätovným využitím starého oblečenia. Cvičná firma Čokafé zvíťazila a získala prvé miesto v kategórii „Naj elektronická prezentácia“.

Všetkým zúčastneným sa chceme týmto poďakovať, za vzornú a  úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                                    Sofia Jackaninová

                                                                                                      riaditeľka cvičnej firmy Čokafé, s.r.o.