Rozhodni sa správne - kam po skončení SŠ

01.02.2023

Dňa 31. 01. 2023 sa uskutočnilo 2. kolo testov profesijnej orientácie pre záujemcov zo žiakov 3. ročníka. Testy z oblasti psychomotoriky, vedomostnej, osobnostnej  a pamäťovej úrovne sa písali 3 hodiny pod vedením kontaktnej psychologičky Mgr. Krokavcovej z CPP na Karpatskej ulici. Akciu zabezpečila a koordinovala  výchovná poradkyňa – p. prof. Gregorková. Konzultácie k výsledkom testov sa uskutočnia jednotlivo s každým žiakom a to online alebo osobne na pôde školy v dohodnutý termín. 

 

 

                                                RNDr. Jana Gregorková

                                               výchovný a kariérny poradca