SCIO testy

07.10.2021

Ako robiť Národné porovnávacie skúšky - SCIO testy? Ktoré vysoké školy v Čechách a na Slovensku ich uznávajú, kde sú povinné ? Na tieto a iné otázky končiacich ročníkov sa pokúsil odpovedať seminár SCIO, ktorý sa v aule našej školy uskutočnil v mesiaci október. Žiaci si mohli vyskúšať aj vzorové otázky a opýtať sa konkrétne na termíny a ďalšie informácie o vysokých školách. Za akciu ďakujeme pani výchovnej poradkyni RNDr. Jane Gregorkovej