Školské kolo SOČ

08.03.2019

Dňa 4. 3. 2019 sa v učebni EKO 1 uskutočnilo školské kolo SOČ.

Zúčastnili sa ho  žiaci Dominik Jirásek a Matúš Krajník so IV. B s Podnikateľským plánom -  Segway City, s. r.o.  – konzultanka Ing. Lýdia Čorbová

a

Lenka Kozelová a Andrea Hirschová z III. B s prácou: Výročie zavedenia eura na Slovensku – konzultantka Ing. Eunika Dutková.

Všetci súťažiaci postúpili do obvodného kola.

Metodik SOČ – Ing. Darina Lippaiová