Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC

18.12.2018

Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC