Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC

18.12.2019

Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC sa uskutočnilo 11. 12. 2019.

Súťaž otvoril zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz. Vyhodnotenie súťaže bolo v réžii riaditeľa školy Ing. Országha, ktorý víťazom odovzdal diplomy a vecné ceny.

Organizáciu súťaže zabezpečovali Ing. Mihoková  a Ing. Valentíková.

V súťažnej disciplíne písanie na PC súťažilo 8 žiakov, 5 žiakov splnilo súťažné podmienky, 3 žiaci nesplnili súťažné podmienky.

 Rebríček úspešných reprezentantov

  1. miesto     Adam Nemčík            4. C
  2. miesto     Patrik Markovič           5. E
  3. miesto     Bianka Štefánová       4. E
  4. miesto     Adam Levický             3. B
  5. miesto     Lenka Kozelová          4. B

 

Úspešní súťažiaci si zabezpečili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční opäť na našej škole vo februári 2020 

                                                           Ing. Milena Valentíková

                                                             vedúca PK ADK