Spolupráca s Policajným zborom SR v Košiciach

14.06.2021

Dňa 04. 06. 2021 sa v areáli našej školy uskutočnili preventívne a náborové aktivity Policajného zboru v Košiciach. Akcie sa zúčastnili triedy  3.A, 3.B a 4.D, pod vedením výchovnej a kariérovej poradkyne  RNDr. Jany Gregorkovej.  Aktivity viedla naša bývalá žiačka, teraz už npor. Ing. Emília GLOVČÍKOVÁ z oddelenia prevencie OR PZ v Košiciach.