Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

29.04.2019

Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Examinátorkou štátnej skúšky bola Mgr. Marta Bennárová.

Štátnu skúšku vykonalo 23 žiakov z našej školy a 4 žiaci z Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18, Trebišov.

Organizačne akciu zabezpečili Ing. Valentíková a Ing. Mihoková, technicky Ing. Kitová a Ing. Krakovský.

K účastníkom sa prihovorili a popriali veľa úspechov riaditeľ školy Ing. Országh, ako aj examinátorka štátnej skúšky Mgr. Bennárová.

Obidve časti štátnej skúšky, 10-min odpis na výkon, obchodný list a tabuľku, zvládli žiaci  v príjemnej pracovnej atmosfére.

 

 

 

                                                                                                        Ing. Milena Valentíková

                                                                                                             vedúca predmetovej komisie