Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie - 20. 04. 2018

23.04.2018

Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Examinátorkou štátnej skúšky bola Mgr. Marta Bennárová. Štátnu skúšku vykonalo 31 žiakov.

Organizačne akciu zabezpečili Ing. Valentíková, Ing. Mihoková a Ing. Grešová.

K účastníkom sa prihovoril a poprial veľa úspechov zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz.

Obidve časti štátnej skúšky, 10-min odpis na výkon, obchodný list a tabuľku, zvládli žiaci 3. ročníka a triedy IV. D v príjemnej pracovnej atmosfére.