Súťaž "Najlepší podnikateľský plán" - školské kolo 5. 4. 2018

12.04.2018

Vo štvrtok 5. 4. 2018 zorganizovala predmetová komisia EKO školské kolo súťaže o Najlepší podnikateľský plán.  Podnikateľské plány vypracovávali žiaci na predmete Ekonomické praktikum a do školského kola bolo prihlásených 10 prác.

Porota v zložení : Ing. Tatiana Fazekašová, Ing. Danka Gerendová a Ing. Iveta Ladiková mala tento rok veľmi ťažkú úlohu, pretože nápady boli nielen originálne, ale aj výborne odprezentované. Pri obhajobe prác si žiaci vyskúšali  nielen svoje komunikačné zručnosti, ale aj  pohotovosť a schopnosť  inteligentne reagovať  na nečakané odborné otázky od poroty. Hoci víťazom boli všetci účastníci školského kola,  nakoniec  prvé  tri miesta obsadili tieto práce:

1. miesto (získali až dva podnikateľské plány):

  • Segway city, s.r.o - Dominik Jirásek, Matúš Krajník (obaja z III.B)
  • Handmade šperky - Michaela  Balogová (IV.D)

2. miesto

  • Raw Vegan, s.r.o. - Tatiana Kundráková, Bianka Salaiová (obe z III.B)

3. miesto

  • Bobe, s.r.o. - Monika Bojísková,  Karin Beláková (obe z III.A)