SÚŤAŽE V PK SIP

01.02.2023

Počas 1. polroka šk. roka 2022/2023 sa žiaci našej školy v rámci predmetov vyučovaných v PK SIP zúčastnili týchto súťaží:

 

IBOBOR

-        8. november 2022 súťaž Seniorov: žiaci 3. a 4. ročníkov SŠ v počte 5 918

-       10. november 2022 súťaž Juniorov: žiaci 1. a 2. ročníkov SŠ v počte 11 644

Zapojenie žiakov školy bolo v informatickej súťaži iBobor v školskom roku 2022/23 v počte 34:

-       kategória Senior 14

-       kategória Junior 20.

Úspešným riešiteľom sa stal žiak Benjamín Marcin z I. E triedy.  Srdečne blahoželáme!

 

Súťaže organizované v rámci INTERINFO SK

 

Talenty 2. ročníkov

Je to súťaž v písaní na klávesnici PC s celoslovenskou účasťou pre žiakov, ktorí píšu druhý rok. Pozostáva z tréningového cyklu z 25 minútových cvičení a dvoch desaťminútoviek (štandardný odpis textu z obrazovky) s penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu (odpisujú sa 2 rôzne texty).

Termín konania: 25. október 2022 (ON LINE)

 

Školu reprezentovali 15 žiaci z II. B, III. D a III. E triedy. Najúspešnejším jednotlivcom sa stal Kristián Galuščák z III. E triedy, ktorý sa stal absolútnym víťazom v kompilácii a v jednotlivých disciplínach obsadil:

 

1. miesto  -  Minútovky  - s uznaným výkonom 444,8 čistých úderov na minútu.

2. miesto  - 10-minútový odpis textu z obrazovky s penalizáciiou 50 - s uznaným výkonom 331,2   

                       čistých úderov na minútu.

1. miesto  - 10-minútový odpis textu z obrazovky s penalizáciiou 100 - s uznaným výkonom 380,2

                       čistých úderov na minútu.

V súťaži družstiev zastupovali školu žiaci:

-       Kristián Galuščák III. E

-       Benjamín Bálint III. D

-       Júlia Gergošová III. D.

Spomedzi 24 zúčastnených škôl naši reprezentanti obsadili krásne 2. miesto, gratulujeme.

 

 

ZAV 100

Medzinárodná súťaž ZAV-100 (25 minútových odpisov s penalizáciou 100) 

Termín konania: 5. december 2022 (ON LINE)

 

Na súťaži sa zúčastnilo z celého sveta 710 súťažiacich v kategórii Junior. Školu reprezentovali 13 žiaci, z ktorých najúspešnejší bol Daniel DraganovskýIII. A s uznaným výkonom 372,0 úderov za minútu.  

 

ZAV ZVOLEN

Súťaž v písaní na klávesnici PC s celoslovenskou účasťou, ktorá pozostáva z tréningového cyklu z 25 minútových cvičení a dvoch desaťminútoviek (štandardný odpis textu z obrazovky) s penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu (odpisujú sa 2 rôzne texty

Termín konania: 24. január 2023 (ON LINE)

 

Z 21 škôl, prevažne obchodných akadémií SR, sa zúčastnilo 297 žiakov. 14 žiaci boli z našej školy a v súťaži družstiev sme získali siedmu priečku. Najúspešnejšími jednotlivcami v kombinácii sa stali:

Debnárová Zuzana zo IV. D a Galuščák Kristián z III. E triedy.

Všetkým reprezentantom ďakujeme za účasť a najúspešnejším srdečne gratulujeme.

 

Školské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

 

V decembri prebehlo na našej škole aj súťaž SIP a to v dvoch disciplínach Písanie na počítači a Wordprocessing.

 

Disciplína: písanie na počítači

Počet účastníkov: 106 (žiaci 2. až 5. ročníka). Najúspešnejší postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. februára 2023.

 

Poradie

Priezvisko a meno

Trieda

Čisté údery za min.

1.

            Galuščák Kristián

III. E

411,4

2.

           Debnárová Zuzana

IV. D

374,9

3.

           Draganovský Daniel

III. A

327,2

4.

           Koltášová Michaela

V. D

307,0

5.

           Hudáková Veronika

III. A

297,4

6.

           Dikej Dominik

III. D

292,1

7.

           Hudáková Laura

IV. E

289,6

8.

           Bálint Benjamín

III. D

283,3

9.

          Takáčová Martina

IV. C

280,2

10.

          Pavlovič Nicolas

V. D

276,9

 

Disciplína: wordprocessing

Zúčastnilo sa 5 študentov, ktorí postupujú aj do krajského kola:

 

Poradie

Meno a priezvisko žiaka

Trieda

Počet bodov

Percento dosiahnutých bodov

1.

Veronika Hudáková

III. A

53,00

92,98

2.

Štefan Kundráč

IV. C

51,50

90,35

3.

Natália Gregová

III. A

43,50

76,32

 

Veronika Suržinová

III. A

43,50

76,32

4.

Natália Ďuďáková

III. A

42,50

74,56

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a najúspešnejším srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.