Úspechy „dofákov“ z OA Watsonovej v šk. roku 2019 – 2020

02.07.2020

      Piaty rok je naša škola zapojená v programe „The Duke of Edinburgh´s“, čiže Medzinárodná  cena vojvodu z Edinburgu. Prvé dva roky plnili naši študenti program na bronzovej úrovni a potom si vybrali na ktorej úrovni budú pokračovať. A tak sa podarilo 4 študentom v júni 2019 splniť program na zlatej úrovni. Ďalší medzitým splnili bronzovú úroveň a tiež sa rozhodli pracovať na svojich aktivitách na zlatej úrovni.

Teraz po skončení pandémie a všetkých opatrení spojených s ňou môžeme radostne konštatovať:         

Júl 2020:

Počet ukončených účastníkov na zlatej úrovni:      8

Počet pokračujúcich na zlatej úrovni:                     4

Počet pokračujúcich na striebornej úrovni:            2

Počet ukončených na bronzovej úrovni:                 32

Chcem sa poďakovať všetkým mentorom, školiteľom za ich prácu s účastníkmi programu. Všetkým účastníkom ďakujeme, že aj napriek situácií s KOVIDOM to v programe nevzdali!!!

Srdečne blahoželáme !!! a prajeme úspech na ďalších úrovniach ktoré si vyberú.

Kto chce vedieť o čo ide:

www.dofe.sk

V Košiciach, 2.júla 2020                                                                                                Ľ. Dratvová – koordinátor programu