Výročie založenia Československa

06.11.2018

Rok 2018 je rokom stého výročia založenia Československa.

Pri tejto príležitosti sa na našej škole uskutočnila beseda s pánom Mgr. Ondrejom Ficerim, PhD.

Táto beseda bola prospešná pre študentov, ktorí si chceli zopakovať veci z histórie a taktiež sa dozvedieť nové prospešné poznatky o ČSR. Prezentácia bola zaujímavá tým, že sa do nej mohlo publikum aktívne zapojiť. To znamená, že otázkami, ktoré dával p. Ficeri študentom, sa dozvedel, aký názor máme na určité veci. 5. november 2018 sa zúčastnením určite vryl do pamäti.
Lenka Kozelová