Výsledky štátnej skúšky z písania na PC a korešpondencie

04.05.2018

                                                                  

                                                                                                      

Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie,                                                                                     

ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.                                                                                   

Úspešní absolventi a čerství vlastníci Vysvedčenia o štátnej skúške

                                                                                                                                                                   

1.           Laura Weisová                 III. C                                    14.         Simona Lapčáková          IV. D

2.           Diana Palaščáková          III. C                                    15.         Karolína Kecerová           IV. D

3.           Kristína Spišáková           III. C                                    16.         Jana Chiara Petrová        IV. D

4.           Lívia Vitézová                   III. C                                    17.         Helena Sabolová             III. A

5.           Barbora Mihaľáková         III. C                                    18.         Dávid Tronka                   III. A

6.           Viviana Rédvaiová           III. C                                    19.         Jana Tóthová                   III. A

7.           Viktória Majstrenková       III. C                                    20.         Silvia Illyésová                 III. A

8.           Tomáš Pándy                    IV. D                                   21.          Zuzana Mihalovičová        III. A

9.           Dávid Brezovský               IV. D                                    22.         Dominik Jirásek               III. B

10.         Martina Opremčáková      IV. D                                    23.         Lucia Cichá                      III. B

11.         Marek Tóth                       IV. D                                   24.           Adrián Takáč                      III. B

12.         Alexander Štubňa             IV. D                                    25.         Tamara Rafajová             III. B

13.         Františka Oravcová         IV. D                                    26.          Adrián Jurek                     III. B

                                                                                                                                                                                                            

Košice 3. mája 2018                                                                                 

Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                                vedúca PK ADK