Život a dielo profesora Štefana Tóbika

24.01.2023

Dňa 16. 02. 2023 sa naši žiaci 1. B triedy spolu s p. prof. Gregorkovou zúčastnili na vernisáži putovnej výstavy o významnom jazykovedcovi, našom bývalom profesorovi, ktorý vyučoval na našej škole v úplných začiatkoch, s názvom: Život a dielo profesora Štefana Tóbika. Výstava sa uskutočnila na pôde Štátnej vedeckej knižnice pod záštitou Prešovskej Univerzity. Dozvedeli sa o jeho znovuobjavenom diele gemerského nárečia, o pôvode slovenského jazyka, aj o tom, že bol spoluzakladateľom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Ďakujeme p. riaditeľovi za pozvanie na takúto významnú kultúrnu akciu. 

 

                                                                                                      RNDr. Jana Gregorková, výchovný a kariérny poradca