Mosty bez bariér - 17. 9. 2015


Dňa 17. septembra 2015 sa uskutočnil Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí pod názvom MOSTY BEZ BARIÉR. 

Naša škola obsadila 2. miesto v dlhodobých športových súťažiach v šk. roku 2014/2015.

Vystúpenie kapely Peter Bič Projekt ← klik