Odborná exkurzia v štátnom archíve


S činnosťou Štátneho archívu v Košiciach sa v rámci vyučovacieho predmetu administratíva a korešpondencia oboznámili aj naši tretiaci a štvrtáci.

  • 4. 12. 2015 - žiaci III. D - pod vedením Ing. Mihokovej a Ing. Lippaiovej
  • 7. 12. 2015 - žiaci III. B a IV. E - pod vedením Ing. Valentíkovej a Ing. Ladikovej

Odbornú exkurziu organizačne zabezpečila Ing. Mihoková.