Odovzdanie ďakovných listov predsedu KSK - 20. 12. 2017