Súťaž "Mladý účtovník" - 26. 11. 2015


Dňa 26.11.2015 sa uskutočnil 1. ročník súťaže Mladý účtovník.

Bola to súťaž z učiva druhého ročníka v klasickom účtovaní pre žiakov tretieho ročníka klasického a štvrtého ročníka bilingválneho štúdia. Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére.

Prví traja žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami. 

Výsledky súťaže:

  1. miesto - Seligová Jana - IV. E
  2. miesto - Šoltésová Miriama - IV. E
  3. miesto - Palková Denisa - IV. E

Blahoželáme.