Organizácia školského roku 2017/2018


1. Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Vyučovanie sa začína 04. 09. 2017 o 08.00 h.       

Rozvrh vyučovacích hodín (riadi sa vyhláškou č. 314/2008 Z. z. § 8)

0. vyučovacia hodina 07.00 - 07.45 h
1. vyučovacia hodina 07.50 - 08.35 h
2. vyučovacia hodina 08.40 - 09.25 h
3. vyučovacia hodina 09.35 - 10.20 h
4. vyučovacia hodina 10.30 - 11.15 h
5. vyučovacia hodina 11.25 - 12.10 h
6. vyučovacia hodina 12.15 - 13.00 h pre 1., 4. a 5. ročník
6. vyučovacia hodina 12.40 - 13.25 h pre 2. a 3. ročník
7. vyučovacia hodina 13.30 - 14.15 h
8. vyučovacia hodina 14.25 - 15.10 h

2. Prvý polrok sa končí 31. januára 2018.

3. Klasifikačná porada za prvý polrok bude 30. januára 2018.

4. Druhý polrok sa začína 1. februára 2018.

5. Klasifikačná porada za druhý polrok bude 22. júna 2018.

6. Exkurzie (školské výlety) - najviac 2 vyučovacie dni, a to 25. a 26. 06. 2018.

    Neplánujeme školské výlety na sobotu a nedeľu vzhľadom na rozpočet školy.    

    Klasifikáciu uzavrieť 20. júna 2018 do 14.00 h a odovzdať na spracovanie výpočtovému laboratóriu.

7. Druhý polrok sa končí:  29. júna 2018

8. Štvrťročné hodnotiace porady budú:  21. 11. 2017 a 17. 04. 2018

9. Deň otvorených dverí:   01. 02. 2018                                                  

10. Prijímacie skúšky na šk. rok 2018/2019    

 •   obchodná akadémia - bilingválne štúdium 6317 M 74:  10. 04. 2018
 •   obchodná akadémia 6317 M:      14. 05. 2018  a  17. 05. 2018                                       

Prázdniny

1)  jesenné:           sa začínajú 30. 10. 2017 a končia sa 31. 10. 2017, (vyučovanie sa začína 02. 11. 2017);

2)  vianočné:         sa začínajú 23. 12. 2017 a končia sa 05. 01. 2018, (vyučovanie sa začína 08. 01. 2018);

3)  polročné:         sú 02. 02. 2018; (vyučovanie sa začne 05. 02. 2018);

4)  jarné:               trvajú týždeň: 26. 02.  – 02. 03. 2018, (vyučovanie sa začne 05. 03. 2018);

5)  veľkonočné:     sa začínajú 29. 03. 2018 a končia sa 03. 04. 2018; (vyučovanie sa začne 04. 04. 2018);

6)  letné:               sa začínajú 02. 07. 2018 a končia sa 31. 08. 2018; (vyučovanie sa začína 03. 09. 2018).

 

Ukončenie štúdia

 • stanovuje § 72 - § 93 školského zákona a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
 • Harmonogram externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) stanoví Ministerstvo školstva SR.
 • Termín externej časti mat. skúšky zo SJL:                            13. 03. 2018
 • Termín externej časti mat. skúšky z ANJ, NEJ:                     14. 03. 2018
 • Termín externej časti mat. skúšky z MAT:                              15. 03. 2018
 • Termín praktickej časti odbornej zložky:                                07. – 10. 05. 2018
 • Termín ústnej formy internej časti:                                         21. – 25. 05. 2018
 • Termín ústnej formy internej časti zo SLJ - IV. D a IV. E        25. – 26. 06. 2018
 • Klasifikačná porada pre maturujúce triedy:                            07. 05. 2018
 • Akademický týždeň pre maturantov začína:                          14. 05. 2018
 • Rozlúčka s maturantmi:                                                         11. 05. 2018

 

Termíny triednych združení rodičov

 • 26. 09. 2017                           17.00 h
 • 21. 11. 2017                           17.00 h; 17.30-18.15 h konzultácie so vš. vyučujúcimi
 • 23. 01. 2018                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi
 • 17. 04. 2018                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi
 • 12. 06. 2018                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

Konzultačný deň: utorok  - individuálne po dohode s vyučujúcim.