Stredoškolské štipendium v šk. roku 2017/2018


  • z dôvodu hmotnej núdze: 

  • žiadosť
  • aktuálny doklad z ÚPSVaR o hmotnej núdzi
  • kópia vysvedčenia z predchádzajúceho ročníka (spolu s originálom - pre overenie)

  • z dôvodu životného minima:

  • žiadosť
  • všetky doklady o príjme rodiny za rok 2016
  • kópia vysvedčenia z predchádzajúceho ročníka (spolu s originálom - pre overenie)

(ročný príjem rodiny "delené" 12 musí byť nižší ako mesačná suma životného minima na rodinu)

Informácie o štipendiu:

Štipendium vybavuje: Ing. Angela Mihoková (kabinet ADK1)

Úradné hodiny pre vybavovanie štipendií:

Deň Od Do
Pondelok 7.15 h 7.45 h
Utorok 12.10 h. 12.40 h

Ďalšie informácie a zmeny: Ing. Jana Mazagová, zástupkyňa riaditeľa školy