Základné


Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vzor

Etický kódex

Informácie pre študentov školy:

               Maturita 2020  

  1. legislatíva
  2. organizačné pokyny
  3. pokyny a informácie pre žiakov

Informácie pre maturantov:

Súťaže pre študentov školy v školskom roku 2019/2020:

Informácie pre všetkých (študenti, učitelia, verejnosť...)Verejné obstarávanie

2018

2017

2016

2015

2012

2011