Rada školy


Zloženie rady školy pri Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice  

od 27. 02. 2023

 

P.č.

Meno a priezvisko

Zvolený / delegovaný

1.

Mgr. Klára Opršalová

Pedagogický zamestnanec – predseda RŠ

2.

RNDr. Elena Kravcová

Pedagogický zamestnanec – podpredseda RŠ

3.

Gabriel Černota

Nepedagogický zamestnanec

4.

Melinda Pavlíková

Zástupca rodičov

5.

PhDr. Matúš Háber

Zástupca rodičov

6.

Ing. Lýdia Mikulová

Zástupca rodičov

7.

Laura Hudáková

Zástupca žiakov

8.

Ing. Jaroslav Polaček

Delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK

9.

Ing. Milan Lesňák

Delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK

10.

Ing. Ľudmila Magušková

Delegovaný zástupca  KSK

11.

JUDr. Jarmila Zvarová

Delegovaný zástupca  KSK – vedúca právneho     a personálneho oddelenia, poverená riadením     kancelárie predsedu KSK