Rada školy


Členovia Rady školy pri Obchodnej akadémii Watsonova 61 Košice

(od 26. 05. 2016)

 1. Mgr. Jana ANDREJČIKOVÁ – predseda RŠ – volený zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Andra VALUŠOVÁ - podpredseda RŠ – volený zástupca  rodičov
 3. RNDr. Mária JAVNICKÁtajomník - volený zástupca pedagogických zamestnancov
 4. Gabriel ČERNOTA – volený zástupca ostatných zamestnancov
 5. Mgr. Jana JARUŠINSKÁ  delegovaný zástupca zriaďovateľa
 6. JUDr., Bc. Jozef  KONKOLY – delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK
 7. Ing. Ľudmila MAGUŠKOVÁ – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 8. Ľudmila REICHEROVÁ  volený zástupca rodičov
 9. Ing. Vladimír SAXA – delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK  
 10. Ernest SELIGA – delegovaný zástupca žiakov
 11. Mgr. Irena ZÁKUTNÁ - volený zástupca rodičov