Bezpečnosť v IKT - Projekt Erasmus+


                                   PROJEKT ERASMUS +

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

KA229 – School Exchange Partnerships

 Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá

 Názov projektu:          Security in ICT

Bezpečnosť v IKT

Obdobie realizácie: 01.09.2018-31.08.2020

Koordinátor projektu: EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o., Sokolovská 150, 533 54 Rybitví, Česká republika, http://www.educapardubice.cz

Partner č.1:

Institut de l'Ebre, Av. Colom, 34-42, Tortosa , ES51 – Cataluña, Španielsko, Insebre@insebre.com

Partner č.2:

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, Slovenská republika, http://www.oake.sk

Partner č. 3:

Moletu gimnazija, Jaunimo 5, Moletai , LT- 33127, Litva, www.gimnazija.moletai.lt

Partner č. 4:

Agrupamento de Escolas Damiao de Goes-Alenquer, Av. Teófilo Carvalho dos Santos-Paredes, 2580-564, Alenquer, Portugalsko, www.damiaodegoes.pt

 

CIELE PROJEKTU

 • rozvíjať kompetencie študentov v bezpečnom používaní IKT
 • zvýšiť povedomie a porozumenie študentov na poli EU legislatívy vo vybraných oblastiach IKT bezpečnosti
 • získať vedomosti o IKT bezpečnosti vo firmách a vlastnom podnikaní
 • podporovať podnikateľské zručnosti vytvorením plánu zabezpečenia IKT v cvičných firmách
 • rozvíjať vedomosti a kompetencie učiteľov vo vybraných oblastiach IKT účasťou na školení
 • rozšíriť digitálne zručnosti študentov pri vytváraní projektových výstupov
 • rozvíjať jazykové a sociálne kompetencie študentov

 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTU

 1. Úvod do bezpečnosti IKT (Používanie Internetu – Internet banking, on-line komunikácia, sociálne siete, obchodná komunikácia)
 2. Európska legislatíva a zákony v partnerských krajinách v IKT bezpečnosti
 3. Bezpečnostný plán v IKT pre firmy

METODOLÓGIA

 • Prezentácie študentov, videá
 • Workshopy
 • Kvízy
 • Diskusie a prednášky s odborníkmi

ŠTUDENTI zapojení v projekte:

 • Pracujú na čiastkových témach a pripravia materiály pre krátkodobé mobility
 • Pripravujú projektové výstupy
 • Zorganizujú workshop a veľtrh cvičných firiem
 • Zdokonalia si svoje IKT zručnosti aj v cudzom jazyku
 • Pripravujú ppt prezentácie
 • Zúčastnia sa diseminačných projektových aktivít – Facebook, Twitter, YouTube

VÝSTUPY

 • Elektronická a papierová forma prospektu pre študentov:

„Súkromie a bezpečnosť na internete a sociálnych sieťach“

„Bezpečnostné pravidlá IKT pre cvičné firmy“

„Mapa bezpečnostných pravidiel v IKT v krajinách EU“

 • Krátke videá na You Tube na tému „IKT bezpečnosť – hrozby a výzvy pre osoby, firmy a iné podnikateľské subjekty“
 • IKT bezpečnostný plán pre cvičné firmy – hlavný výstup projektu

1. projektové stretnutie - Pardubice, Česká republika

2. projektové stretnutie - Tortosa, Španielsko

3. projektové stretnutie - Moletai, Litva

4. projektové stretnutie - Alenquer, Portugalsko