INTERNATIONAL VISEGRAD FUND -2


INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

 

 

Názov projektu: 

Shared Fictitious Company -  Spoločná fiktívna spoločnosť

Partneri projektu:

1.  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,

      Ostrava – Mariánské Hory

2.  Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM.TOMASZA KLENCZARA, Katowice

4. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,Gimnázium és Kollégium,  

    Budapešť

Zameraná oblasť - cieľ:

Vzdelávanie a budovanie kapacít. Vylepšené tvrdé / mäkké zručnosti pre lepší prístup na trh práce; programy celoživotného vzdelávania a stáže.

 

Termíny a tematické zamerania jednotlivých stretnutí:

  • Slovensko – 22. 10. 2019 až 24. 10. 2019, zameranie : predstavenie práce s obchodnými dokumentami (faktúry, objednávky,…). Ďalej bude prezentovaná  téma daňovej problematiky.
  • Česká republika – 18. 2. 2020 až 20. 2. 2020, zameranie: personalistika, management, mzdy. Propagácia projektu V4 prostredníctvom  sociálnej siete  Instagram.
  • Maďarsko – 10. 9. 2020 – 12. 9. 2020, zameranie: využitie IT vo firme (logo, prezentácia, katalóg, vizitky, plagáty).
  • Poľsko – 16. 11. 2020 – 18. 11. 2020, zameranie: marketingové zručnosti vo firme (tvorba a propagácia formou reklamného spotu, článku,…)