Projekt ESF


Obdobie realizácie: 25. 10. 2006 - 12. 12. 2008

Koordinátor projektu: Ing. Eva Polačková

Cvičnou firmou bližšie k praxi

1. Popis projektu

2. Konkrétne aktivity

Realizované aktivity:

Aktivita č. 1 - Úvodný pracovný seminár pre stredné odborné školy

Aktivita č. 2 - Dištančné školenie pre vyučovanie v cvičnej firme

Aktivita č. 3 - 5. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Aktivita č. 4 - Seminár na 5. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach


3. Očakávané výsledky projektu

4. Metodológia činností projektu

5. Inštitucionálny rámec a dopad projektu