Prehľad tried na škole za školský rok 2005/2006


Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6) : Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
1. A Ing. Ladíková Iveta SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. B Ing. Gerendová Danka SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. C Ing. Marčoková Angelika SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. D Ing. Fazekašová Tatiana SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. E Ing. Gajdošová Beáta SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. F Mgr. Andrejčiková Jana SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
Odbor (6292 6): Hospodárska informatika - Denné pomaturitné štúdium
1. N Ing. Ľubica Kimličková ANJ, APM, EKO, SPK, UCT, ADK, ASI, PRG, PRA, EKC,TEV, SEM
Odbor (6851 6): Sociálno-právna činnosť - Denné pomaturitné štúdium
1. S Mgr. Csabalová Nataša ANJ, PSY, PED, SPP, MSP, ESP, ZDN, EKR, SPI, TEK, PRA, TEV, SPV, SPZ, PRP, PRV, ONV
1. ročník Počet tried v ročníku: 8
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
2. A Mgr. Augustinská Silvia SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. B PaedDr. Ivan Peter SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. C Mgr. Koltášová Alena SJL, ANJ, FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
2. D Ing. Kačírová Erika SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
2. E Ing. Sobotová Eva SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API ADK, HVS, TOV, SPK
2. F Ing. Chovancová Oľga SJL, ANJ, NEJ OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
Odbor (6851 6): Sociálno-právna činnosť- Denné pomaturitné štúdium
2. S JUDr. Minčíková Danka ANJ, SOC, PRV, SPP, MSP, ZDN, PEP, SPI, KOM, TEK PRA, TEV, SPV, SOP, PRP,
2. ročník Počet tried v ročníku: 7
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
3. A Mgr. Kompérová Ildikó SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, ECF
3. B Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS
3. C Mgr. Alica Lorenoviczová SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS, ECF
3. D Mgr. Danková Ľudmila SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS, ECF
3. E Ing. Nováková Viera SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS
3. F Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS
3. ročník Počet tried v ročníku: 6
4. A Ing. Áronová Viera SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, BAK, CVM, ECF, JOP
4. B Ing. Múdra Michaela SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, BAK, CVM, ECF, JOP, SVT
4. C Mgr. Tatárová Eva SJL, ANJ, FRJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, BAK, CVM, ECF, JOP
4. D RNDr. Kravcová Elena SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, BAK, CVM, DAS, ECF, JOP
4. E Ing. Mihokova Angela SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, BAK, CVM, DAS, ECF, JOP
4. F Mgr. Opršalová Klára SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, BAK, CVM, DAS, JOP, ECF
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 27