Prehľad tried na škole za školský rok 2007/2008


Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
1. A  Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. B  JUDr. Danka Minčíková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. C  Mgr. Kompérová Ildikó SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. D  Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. E  Ing. Nováková Viera SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. F  Mgr. Alica Lorenoviczová SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. G  Mgr. Jana Farkašová SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV
1. ročník Počet tried v ročníku: 7
2. A  Ing. Múdra Michaela SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK
2. B  Ing. Veberová Terézia SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK
2. C  Mgr. Tatárová  Eva SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK, ONV
2. D  Mgr. Šimonová Miriam SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK, ONV
2. E  Ing. Čorbová Lýdia SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK
2. F  Mgr. Viera Áronová SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, TOV, SPK
2. ročník Počet tried v ročníku: 7
3. A  Ing. Ladíková Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. B  Ing. Gerendová Danka SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, kaj, knj
3. C  Ing. Marčoková Angelika SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. D  Ing. Fazekašová Tatiana SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, PRN, SPK, PRA, bak, cfa, kaj
3. E  Ing. Gajdošová Beáta SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj, knj
3. F  Mgr. Andrejčiková Jana SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, bak, kaj
3. ročník Počet tried v ročníku: 6
4. A  Mgr. Augustinská Silvia SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cfa, mas, psp, cvm, kaj
4. B  PaedDr. Ivan Peter SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cfa, cvm, kaj, hgs, das
4. C  Mgr. Koltášová Alena SJL, ANJ, FRJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cfa, cvm, hgs, kaj
4. D  Mgr. Demská Andrea SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cfa, mas, psp, kaj
4. E  Ing. Sobotová Eva SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, cvm, das, knj, psp
4. F  Ing. Chovancová Oľga SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, ais, ckaj, knej, psp
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 25